Povodňový plán obce Ochoz u BrnaPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Ochoz u Brna 17, 664 02 Ochoz u Brna 
Tel.: 544 212 720 (obecní úřad), 602 554 993 (starostka)
E-mail: obec@ochozubrna.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315 (městský úřad), 607 016 704 (starostka)
E-mail: posta@slapanice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 651 501 (hejtman)
E-mail:
 posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.