Plán spojení obce Ochoz u Brna


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - Územní odbor Brno-venkov

Cihlářská 1, 666 03 Tišnov
telefon: 950620112
e-mail: stanislav.racek@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-brno-venkov.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-brno-venkov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RACEK Stanislav plk. Ing. Cihlářská 1, 666 03 Tišnov ředitel územního odboru Brno-venkov 950 620 112 stanislav.racek@hzscr.cz

JSDHO Ochoz u Brna

Ochoz u Brna 440, 66402

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Blatný Miroslav Náves 17/2, 664 02 Ochoz u Brna velitel JSDH 733543263

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 61400 Brno
telefon: 950630110
fax: 950630207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@hzscr.cz
RICHTR Mojmír Ing., plk. HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno náměstek ředitele pro IZS a oper. říz. 950 630 103 mojmir.richtr@hzscr.cz

JSDHO Březina

Březina 240, 67905
e-mail: sdhbrezina@seznam.cz
www: http://www.sdh-brezina.cz/jsdh-brezina/ http://www.sdh-brezina.cz/jsdh-brezina/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČEK Aleš Březina 24, Březina 679 05 velitel JSDHO 775 250 976 ales.bucek76@seznam.cz

HZS - požární stanice Pozořice

Velké Lipky 252, 66407 Pozořice
telefon: 950629122
e-mail: roman.jahoda@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-brno-venkov.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-brno-venkov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JAHODA Roman npor. HZS Pozořice - Velké Lipky 252, 664 07 Pozořice velitel požární stanice 950 629 122 roman.jahoda@firebrno.cz

Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov

Rybářská 17, 611 33 Brno
telefon: 974626229
fax: 974626532
e-mail: bo.sekret@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-brno-venkov-752888.aspx https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-brno-venkov-752888.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NOVOTNÝ Jaromír plk. Ing. Rybářská 17, 611 33 Brno ředitel územního odboru 974 626 229 bo.sekret@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Šlapanice

Masarykovo nám. 13, 664 51 Šlapanice
telefon: 974626740
fax: 974626748
e-mail: bo.oop.slapanice.sekret@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-slapanice-701988.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-slapanice-701988.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOLEŽIL Bohuslav npor. Mgr. Masarykovo nám.13, 664 51 Šlapanice vedoucí 974 626 890 bo.oop.slapanice.sekret@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 687/24, 611 32 Brno
telefon: 974 621 111 / 230
fax: 974 622 564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 565 382 602
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou ředitelka závodu Dyje 565 382 602 sekretariatzd@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

K Povodí 10, 61700 Brno
telefon: 543423441
fax: 541211403
e-mail: provozbrno@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTOL Bohuslav Ing. K Povodí 10, 617 00 Brno vedoucí provozu Brno 543 423 441 provozbrno@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Dyje - rajon 208 (Ing. Jana Marková)

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 725129525
e-mail: jana.markova@lesycr.cz
www: https://stdyje.lesycr.cz/ https://stdyje.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MARKOVÁ Jana Ing. Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou správce toků rajonu 208 725 129 525 956 952 408 jana.markova@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Dyje

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 956952111
e-mail: st952@lesycr.cz
www: https://stdyje.lesycr.cz/ https://stdyje.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOPJAN Pavel Ing. Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou Vedoucí ST - oblast povodí Dyje 724 523 973 956 952 201 pavel.hopjan@lesycr.cz

ZZS Jihomoravského kraje

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
telefon: 545 113 102 / 111
fax: 545 113 104
e-mail: info@zzsjmk.cz
www: http://www.zzsjmk.cz http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALBRECHTOVÁ Hana MUDr. ZZS JMK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno ředitelka ZZS JMK 545 113 101 albrechtovah@zzsjmk.cz
JIRÁČKOVÁ Eva Mudr. ZZS JMK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno náměstkyně pro zdravotní péči 545 113 105 jirackovae@zzsjmk.cz

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
telefon: 532231111,532233569
e-mail: fnbrno@fnbrno.cz
www: https://www.fnbrno.cz https://www.fnbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ROVNÝ Ivo MUDr., MBA Jihlavská 340/20, 625 00 Brno ředitel 532 232 000 reditelstvi@fnbrno.cz
BENDA Petr MUDr., MHA Jihlavská 340/20, 625 00 Brno náměstek pro chir. obory 532 232 869 benda.petr@fnbrno.cz
KRÁL Zdeněk MUDr., CSc. Jihlavská 340/20, 625 00 Brno náměstek léč. a prev. péče pro inter. obory 532 233 641 kral.zdenek@fnbrno.cz
JIMRAMOVSKÝ František MUDr., MHA Jihlavská 340/20, 625 00 Brno náměstek léč. a prev. péče (Dětská nem.) 532 234 818 jimramovsky.frantisek@fnbrno.cz

MUDr. Dita Krajtlová

Ochoz u Brna 255, 66402 Ochoz u Brna
telefon: 602544933
e-mail: medicprax@volny.cz
www: https://www.medicprax.cz/ https://www.medicprax.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Krajtlová Dita MUDr. Ing. Ochoz u Brna 255, 664 02 Ochoz u Brna lékař 602544933 602544933 medicprax@volny.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MUSIL Petr Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 130 petr.musil@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545 113 091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ředitel KHS 541 126 452 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. KHS JMK, Kabátníkova 221/10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

KHS JMK - územní pracoviště Brno-venkov

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545 113 095
fax: 545 113 063
www: https://www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty https://www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUREČKOVÁ Veronika Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ved. odd. hygieny obecné a komunální 545 113 015 veronika.jureckova@khsbrno.cz
BOHÁČOVÁ Radka MUDr. Kabátníkova 10, 602 00 Brno vedoucí oddělení protiepidemického 541 126 410 radka.bohacova@khsbrno.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541 594 472,720 995 213(krizoválinka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/ https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOZÁKOVÁ Jana MVDr., Ph.D. KVS JMK, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno ředitel sekce KVS SVS pro JMK 541 594 458 j.kozakova.kvsb@svscr.cz

Oddělení veterinární hygieny Brno-venkov

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541 594 453
e-mail: v.morysek.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=B_ODHYG_BO https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=B_ODHYG_BO

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MORYSEK Vladimír MVDr. Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno vedoucí odd. veterinární hygieny 541 594 453 v.morysek.kvsb@svscr.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 571
e-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEHAL Mojmír Ing. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí odboru ŽP 541 651 571 pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111
e-mail: posta@jmk.cz
www: https://www.jmk.cz/ https://www.jmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
GROLICH Jan Mgr. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje 541 651 501 grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz

Městský úřad Šlapanice - Oddělení vodního hospodářství

Opuštěná 9/2, 65670 Brno
telefon: 533304760-2
e-mail: mouckova@slapanice.cz
www: https://www.slapanice.cz/vodni-hospodarstvi https://www.slapanice.cz/vodni-hospodarstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠKRLA Pavel Ing. Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice referent vodního hospodářství 721 952 449 533 304 761 skrla@slapanice.cz

MČ Brno-Líšeň

Jírova 2609/2, 62800 Brno
telefon: 544424815
e-mail: podatelna.lisen@brno.cz
www: https://www.brno-lisen.cz https://www.brno-lisen.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTEFAN Břetislav Mgr. ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno starosta 724 075 898 544 424 810 stefan@brno-lisen.cz
BELCREDI Irena Ing. Jírova 2, 628 00 tajemnice 544 424 814

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 652 693
e-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.jmk.cz/folder/14174 https://www.jmk.cz/folder/14174

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MOUČKOVÁ Eva Mgr. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno ved. odd. vodního a lesního hospodářství 541 652 693 mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Městský úřad Šlapanice - Odbor životního prostředí

Opuštěná 9/2, 65670 Brno
telefon: 533304750
e-mail: beranek@slapanice.cz
www: https://www.slapanice.cz/odbor-zivotniho-prostredi https://www.slapanice.cz/odbor-zivotniho-prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BERÁNEK Rostislav Ing. Město Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Vedoucí odboru životního prostředí 606 620 639 533 304 750 beranek@slapanice.cz

Městský úřad Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533304315
fax: 544228096
e-mail: posta@slapanice.cz
www: https://www.slapanice.cz/ https://www.slapanice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRNĚNÁ Michaela Mgr. Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice starostka 607 016 704 533 304 310 trnena@slapanice.cz
KOPEČEK Jiří MÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice místostarosta 533 304 317 kopecek@slapanice.cz
STAŇKOVÁ Jarmila Mgr. MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9, Brno pověřenec GDPR 724 270 853 533 304 221 stankova.jarmila@slapanice.cz

Obecní úřad Březina

Březina 24, 67905 Březina
telefon: 516439229
e-mail: info@obec-brezina.cz
www: http://www.obec-brezina.cz http://www.obec-brezina.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Habáň Martin Březina 24, Březina 67905 Starosta 773966055 516439229 starosta@obec-brezina.cz

Obecní úřad Podolí

Podolí 1, 66403 Podolí
telefon: 544247636,602501366
e-mail: obec@podoliubrna.cz
www: https://www.podoliubrna.cz https://www.podoliubrna.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Svoboda Štěpán Bc. Podolí 1, 664 03 starosta, zástupce velitele JSDH 544247200 starosta@podoliubrna.cz

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/ https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

INNOGY, s. r. o. - pobočka Brno

Plynárenská 499/1, 60200 Brno
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz http://www.innogy.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

E.ON Česká Republika, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: http://www.eon.cz/ http://www.eon.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

Vodárenská akciová společnost, a. s. - divize Brno - venkov

Soběšická 820/156, 638 00 Brno
telefon: 545532111,545532270(dispečink)
e-mail: sekretariat@vasbv.cz
www: https://vodarenska.cz/divize-brno-venkov/ https://vodarenska.cz/divize-brno-venkov/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAVRO Ivan Ing. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno Ředitel divize Brno - venkov 545 532 333 sekretariat@vasbv.cz
IVANČICE Provoz B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice 546 435 427 ivancice@vasbv.cz
POZOŘICE Provoz U Vlečky 695, 664 07 Pozořice 544 226 084 pozorice@vasbv.cz
ROSICE Provoz Litostrovská 1062, 665 01 Rosice 546 411 012 rosice@vasbv.cz
TIŠNOV Provoz Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov 549 410 203 tisnov@vasbv.cz
ŽIDLOCHOVICE Provoz Lidická 689, 667 01 Židlochovice 547 231 018 zidlochovice@vasbv.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - cestmistrovství Brno

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547120419
e-mail: martin.blaha@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-stred/ https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-stred/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BLÁHA Martin Ořechovská 541/35, 619 00 Brno Vedoucí 547 120 419 martin.blaha@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547 120 311
fax: 547 120 302
e-mail: susjmk@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/vedeni-organizace https://www.susjmk.cz/kontakty/vedeni-organizace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HANÁK Roman Bc. SÚS JMK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ředitel správy a údržby silnic JMK 547 120 300 roman.hanak@susjmk.cz

Rohlik.cz

Sokolovská 100/94, 18600 Praha
telefon: 800730740
e-mail: kancelar@rohlik.cz
www: https://www.rohlik.cz/stranka/kontakt https://www.rohlik.cz/stranka/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Zákaznická linka rohlik.cz 800730740 zakaznici@rohlik.cz

Můj obchod Ochoz u Brna

Náves 89/6, 664 02 Ochoz u Brna
telefon: 602757765
www: https://www.mujobchod.cz/obchody/jihomoravsky-kraj/potraviny-u-utratu https://www.mujobchod.cz/obchody/jihomoravsky-kraj/potraviny-u-utratu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Prokop Dalibor Náves 89/6, Ochoz u Brna provozovatel 602757765