Povodňový plán obce Ochoz u BrnaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Ochoz u Brna

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ochoz u Brna a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území, z hlediska povodňového ohrožení, je Ochozský potok.

Ochozský potok pramení severně od obce, na území obce Březina u Křtin. Odtud teče severojižním směrem na území obce Ochoz u Brna a na hranicích katastru se vlévá jako pravostranný přítok do Říčky v jejím ř. km 26,15. Délka toku je 4,64 km.

Vodní toky na území obce Ochoz u Brna


Základní údaje o vodních dílech na území obce Ochoz u Brna

Přehled vodních děl na území obce Ochoz u Brna naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Ochoz u Brna se nachází jedno vodní dílo. Jedná se o Hádecký rybník na vodním toku Říčka u jihovýchodní hranice katastru.