Povodňový plán obce Ochoz u BrnaSrážkoměry - Ochoz u Brna

Březina

Srážkoměrná stanice se nachází na západním okraji intravilánu, v areálu ČOV. Provozovatelem srážkoměru je obec Březina.

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.