Povodňový plán obce NásedloviceVzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Násedlovice

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Násedlovice na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Násedlovice odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Násedlovice na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Násedlovicích dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Násedlovice