Povodňový plán obce NásedlovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Tel.: 518 631 428, 602 522 805 (starosta)
E-mail: podatelna@obecnasedlovice.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.