Povodňový plán obce NásedloviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný mobil)
Vojtěch Kopeček 602 522 805
František Hanák 724 056 166
Šárka Nováková 775 227 748

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný mobil)
Ing. Petr Poláček 607 880 698
Milan Horák 724 370 380

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon
Traktor s vlečkou,
motorová pila, čerpadlo
Obec Násedlovice Šárka Nováková 775 227 748

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Násedlovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon  Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Ubytování Násedlovice 299 Vojtěch Kopeček

602 522 805

30 --
Pohostinství u Vase Stravování Násedlovice 120 Václav Poláček

608 265 738

 -- 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Hodonín Násedlovice 308 Michaela Kučerová 728 117 421


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vak Hodonín a.s.

Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Aleš Bystřický 518 612 407, 518 305 376