Povodňový plán obce NásedloviceSrážkoměry - Násedlovice

Násedlovice

Srážkoměrná stanice Násedlovice ve správě obce se nachází na budově ČOV, p. č. 776/21.

Sobůlky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu, který se nachází na západě od intravilánu obce Sobůlky. Jedná se o vyhřívanou stanici umožňující celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Sobůlky.

Velké Hostěrádky

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše Mateřské školy č. p. 65. Majitelem a provozovatelem je obec Velké Hostěrádky.

Ždánice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Brno se nachází na zahradě v ulici Polní u č. p. 630 ve městě Ždánice v nadm. výšce 238 m.