Povodňový plán obce NásedlovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
Tel.: 518 631 428, 602 522 805 (starostka)
E-mail: podatelna@obecnasedlovice.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel: 518 697 411
Fax: 518 614 097
E-mail: urad@mukyjov.cz

Oddělení životního prostředí
vedoucí oddělení a referent vodního hospodářství - Ing. Roman Kavka
Tel: 518 697 558
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
referentka vodního hospodářství - Ing. Michaela Legerská

Tel.: 541 652 355
E-mail: legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra