Povodňový plán obce NásedloviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Násedlovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Střední Morava:
Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště 
ředitel závodu – Ing. Pavel Cenek
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Násedlovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Trkmanka 10100087 4-17-01-0200-0-00, 4-17-01-0180-0-00
Spálený p. 10186024 4-17-01-0250-0-00
Nenkovický p. 10194644 4-17-01-0190-0-00
Karlínský p. 10204143 4-17-01-0190-0-00
bezejmenný tok 10204012 4-17-01-0200-0-00