Povodňový plán obce NásedloviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Násedlovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Násedlovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Násedlovice je Trkmanka. Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-020, 4-17-01-018.

Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (425,6 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká pod obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice a Velké Pavlovice. U města Podivín se vlévá zleva do Dyje na jejím 30,6 říčním kilometru. Plocha povodí činí 304,59 km2 s délkou toku 41,71 km. Trkmanka (Máchovský potok) je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Katastrálním územím dále protéká Spálený potok, který tvoří část severní hranice území a Nenkovický potok s přítokem Karlínský potok, který se vlévá zleva do Trkmanky. Dále se zde vyskytuje ještě několik menších bezejmenných přítoků Trkmanky.

Vodní toky na území obce Násedlovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Násedlovice

Přehled vodních děl na území obce Násedlovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Násedlovice se nachází 1 vodní nádrž. Jedná se o menší průtočný rybník zvaný Býkovna, který se nachází v jihozápadní části katastru obce.