Povodňový plán města Město TouškovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
Tel.: 377 168 040
E-mail: mu@touskov.cz
Škroupova 11, 304 66 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
Tel.: 377 168 040
E-mail: krize@nyrany.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111, 377 195 332
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.