Povodňový plán města Město TouškovEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Město Touškov – Náhon – IDVT: 10279382

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Bdeněves, Mže

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Bdeněves, Myslinka

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, VD Hracholusky, Mže