Povodňový plán města Město TouškovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Město Touškov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Město Touškov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území je Mže, která pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa. Na českém území protéká například městy Tachov a Stříbro. Celková délka jejího toku je 106,5 km a plocha povodí činí 1828,6 km2. Průměrný roční průtok při jejím ústí je 8,55 m3/s. Na toku se nacházejí dvě významnější vodní díla, a to VD Lučina a VD Hracholusky.

Vodní toky na území města Město Touškov

Základní údaje o vodních dílech na území města Město Touškov

Přehled vodních děl na území města Město Touškov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města se nachází 2 významná vodní díla. Jedná se o rybník v západní části města (ohrožení především v případě přívalové povodně, která přichází z lokality nacházející se nad nádrží), a malou vodní nádrž na vodním toku Kumberk, která se nachází severovýchodně od intravilánu místní části Kůští. Průtoky na Mži jsou ovlivněné vodní nádrží Hracholusky, která se nachází cca 5 km nad městem.