Zobrazit:

Město Touškov

Stanoviště: Dolní Náměstí 1/, 33033 Město Touškov
Telefon: 377922292
E-mail: mu@touskov.cz
Jméno: Ing. Kateřina DUCHKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 377 922 292
Adresa práce: Dolní Náměstí 1, 330 33 Město Touškov Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 606 732 338
E-mail: starostka@touskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Daniel VÁVRA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 377 922 292
Adresa práce: Dolní Náměstí 1, Město Touškov 330 33 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 606 714 294
E-mail: mistostarosta@touskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David TRSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 187 663
Adresa práce: Dolní Náměstí 1, Město Touškov 330 33 Funkce na pracovišti: Velitel JPO Mobil-veřejný:
E-mail: trsekD@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vilma KUNEŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 922 292
Adresa práce: Dolní Náměstí 1, Město Touškov 330 33 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 722 927 504
E-mail: mistostarostka@touskov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KOMANEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 922 292
Adresa práce: Dolní Náměstí 1, Město Touškov 330 33 Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: komanec1@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Nýřany

Stanoviště: Škroupova 11/, 30466 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
Telefon: 377168040
E-mail: krize@nyrany.cz
Jméno: Ing. Pavlína CAISOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 377 832 301
Adresa práce: Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@mesto-nyrany.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr HAUER Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 377 168 019
Adresa práce: Městský úřad Nýřany, Škroupova 11, 304 66 Plzeň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP MÚ Nýřany, prac. Plzeň Mobil-veřejný: 606 486 899
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz Poznámka: Fax: 377168002
Jméno: Ing. Martina NOVÁKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 377 168 052
Adresa práce: Městský úřad Nýřany, Škroupova 11, 304 66 Plzeň Funkce na pracovišti: Referent OŽP MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň Mobil-veřejný:
E-mail: martina.novakova@nyrany.cz Poznámka: Fax: 377168002
Jméno: Vladislava HECLEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 955 209
Adresa práce: Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, prac. Plzeň, Slovanská alej 36, 326 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Správce toků Lesy ČR s.p. Mobil-veřejný:
E-mail: vladislava.heclerova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 931 315
Adresa práce: Vodárna Plzeň a.s., Antonína Uxy 1347, 330 23 Plzeň Funkce na pracovišti: Vodárna Plzeň a. s., vedoucí provozu vodovodů a úpraven vod Nýřany Mobil-veřejný: 724 170 137
E-mail: lubos.kucera@vodarna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Tomáš JAROŠÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 337 162
Adresa práce: PS Nýřany, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany Funkce na pracovišti: velitel PS Mobil-veřejný: 771 253 637
E-mail: tomas.jarosik@hzspk.cz Poznámka: Tel: 950 337 111 – ústř. Fax: 950337101
Jméno: Ing. Stanislav PLEŠMÍD Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 168 081
Adresa práce: Městský úřad Nýřany, Škroupova 11, 304 66 Plzeň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru územního plánování MÚ Nýřany, prac. Plzeň Mobil-veřejný:
E-mail: stanislav.plesmid@nyrany.cz Poznámka: Fax: 377168002
Jméno: npor., Bc. Václav VAIZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 327 701
Adresa práce: Křížíkova 394, 330 23 Nýřany Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: px.oop.nyrany@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Helena ČECHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 155 138
Adresa práce: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, Funkce na pracovišti: KHS Plzeňského kraje, vedoucí odd. hygieny práce P-M, odborný rada Mobil-veřejný:
E-mail: helena.cechova@khsplzen.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Helena ŠNAJDROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 611 113
Adresa práce: MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Klatovská 200, 322 00 Plzeň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy MÚ Nýřany, prac. Plzeň Mobil-veřejný:
E-mail: helena.snajdrova@nyrany.cz Poznámka: Fax: 377611119
Jméno: Ing. Jiří GRIM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 168 040
Adresa práce: Městský úřad Nýřany, Škroupova 11, 304 66 Plzeň Funkce na pracovišti: vedoucí odboru obrany a krizového řízení MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň a tajemník bezpečnostní rady Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.grim@nyrany.cz Poznámka: Fax: 377168002
Jméno: Lenka HAVLÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 307 391
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: říční dozor Mobil-veřejný: 724 719 172
E-mail: lenka.havlikova@pvl.cz Poznámka: Fax: 377237361

Povodňová komise Plzeňského kraje

Stanoviště: Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň
Telefon: 377195111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz
Jméno: Rudolf ŠPOTÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 377 195 244
Adresa práce: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný: 731 125 087
E-mail: rudolf.spotak@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin PLÍHAL Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 377 195 332
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax: 377195393
Jméno: MUDr., Bc. Pavel HRDLIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 672 107
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská tř. 2960/200 i, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.hrdlicka@zzspk.cz Poznámka: Fax: 377672145
Jméno: Ing. Josef GLANC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 256 636
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: josef.glanc@chmi.cz Poznámka: Fax: 377256669
Jméno: Mgr. Michal BARTOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 155 222
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Plzeň, Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: michal.bartos@khsplzen.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miloň KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 307 300
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kucera.milon@pvl.cz Poznámka: Fax: 377237361
Jméno: Ing. Josef BERNARD Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 195 227
Adresa práce: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: josef.bernard@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt., , M.A. Milan SKLENÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 340 301
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Plzeň, Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: sklenarm@army.cz Poznámka: Fax: 973340300
Jméno: Ing. Jakub RATAJ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 195 379
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen. František PAVLAS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 330 020
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, 320 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.pavlas@hzspk.cz Poznámka: KOPIS +420 950 330 110 - 111 Fax: 950330101
Jméno: Ing. Jiří NEVORAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 383 321 817
Adresa práce: Povodí Vltavy, závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: Vedoucí provozního střediska Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.nevoral@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. arch. Miloslav MICHALEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 195 418
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.michalec@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax: 377195478
Jméno: Ing. Michal ŘEŽÁBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 307 329
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň Funkce na pracovišti: Vedoucí útvaru ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: michal.rezabek@pvl.cz Poznámka: Fax: 377237361
Jméno: plk., Mgr. František VÍTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 321 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň Funkce na pracovišti: Náměstek ředitele pro vnější službu Mobil-veřejný:
E-mail: krpp.nr.vs@pcr.cz,frantisek.vitek@pcr.cz Poznámka: st. služba: 974 322 001, fax: 974 322 008 Fax:
Jméno: Ing. Radek SVOBODA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 195 190
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Štěpánka SZABÓ, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 377 195 139
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň Funkce na pracovišti: Ředitelka krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: stepanka.szabo@plzensky-kraj.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:

Bdeněves

Stanoviště: Bdeněves 49/, 330 32 Bdeněves
Telefon: 377922282
E-mail: ou@bdeneves.cz
Jméno: Ing., Bc. Petr CHLEBORÁD Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 377 922 282
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 722 948 390
E-mail: starosta@bdeneves.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav NEJEDLÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: 2. místostarosta, velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš MYSLIVEC Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 604 170 161
E-mail: tmyslivec@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radovan RAŠPL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: rraspl@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Helena PACOVSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitelka obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel VILD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitel obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Josef ŠMÍD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitel obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KAPRAĽ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Milan KERNER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Kozolupy

Stanoviště: Kozolupy 147/, 330 32 Kozolupy
Telefon: 377922262
E-mail: kozolupy@obecni-urad.net
Poznámka: Aktualizace PK 06/2023
Jméno: Ing. Michaela OPLTOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 377 922 262
Adresa práce: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 776 046 901
E-mail: michaelaopltova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš DRÁBEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 377 922 262
Adresa práce: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: alesdrabek@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří HONOMICHL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vojtěch KOVÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin MRÁZ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír ŽUFAN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kozolupy 147 Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Plzeň 9 - Malesice

Stanoviště: Chotíkovská 72/14, 30100 Plzeň
Telefon: 378036880,702220842
E-mail: tolara@plzen.eu
Jméno: Bc. Aleš Tolar Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 378032060
Adresa práce: MO Plzeň 9 - Malesice, nám. Republiky 1 Funkce na pracovišti: starosta, náměstek primátora Mobil-veřejný: 702220842
E-mail: tolara@plzen.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ludvík Lexa Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Svoboda Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: japas13@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Rudolf Kristl Funkce v komisi: člen Telefon práce: 606259425
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Libor Čáslava Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: liborcaslava@email.cz Poznámka: Fax:

Plzeň 7-Radčice

Stanoviště: V Radčicích 9/19, 32200 Plzeň
Telefon: 378036840,606120373
E-mail: ariasr@plzen.eu
Jméno: MUDr. Rolando Arias Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 378036840
Adresa práce: MO Plzeň 7 - Radčice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ariasr@plzen.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Hasch Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný: 607991222
E-mail: kowboys@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Kuba Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: