Povodňový plán města Město TouškovPOVODŇOVÝ PLÁN města Město Touškov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 20828/2014-323; ze dne 22. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/001704/2014; ze dne 05. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP-Hra/15981/2014; ze dne 25. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 12. 2023
offline verze 01. 12. 2023
digitalizovaná verze 01. 12. 2023
databáze POVIS 01. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i