Povodňový plán města Město TouškovHladinoměry - Město Touškov

Bdeněves (Myslinka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce u areálu Kozolupské pily na mostku přes Myslinku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je obec Kozolupy.

Bdeněves (Mže)

Hlásný profil kat. C se nachází při severozápadním okraji intravilánu obce na pravém břehu Mže. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je obec Bdeněves.

Město Touškov (Náhon - IDVT: 10279382)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě Města Touškov je umístěno na Náhonu (IDVT: 10279382), na mostní konstrukci komunikace druhé třídy číslo 180. Informace o vývoji povodňové situace bude povodňová komise Města Touškov předávat povodňové komisi obce Kozolupy a města Plzeň.

VD Hracholusky (Mže)

Hlásný profil kat. A se nachází pod hrází Hracholusky na pravém břehu výtokového kanálu řeky Mže. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platná pro úsek: Hracholusky - Plzeň. Provozovatelem je Povodí Vltavy, Praha.