Povodňový plán města Město TouškovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
Tel.: 377 922 292
E-mail: mu@touskov.cz
Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Tel.: 377 832 303
E-mail: tajemnik@mesto-nyrany.cz

Odbor životního prostředí 
Purkyňova 1017/22, 304 66 Plzeň
Vedoucí odboru - Ing. Petr Hauer
Tel.: 377 168 019
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz

Oddělení vodního hospodářství
Bc. Michaela Horká
Tel.: 377 168 025
E-mail:
 michaela.horka@nyrany.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru - Martin Plíhal
Tel.: 377 195 332

E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Jakub Rataj
Tel.: 377 195 379
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra