Povodňový plán města Město TouškovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Město Touškov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Závod:
Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Ing. Miloň Kučera
Tel.: 724 369 572, 377 307 111
E-mail: kucera.milon@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Horní Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Silvie Brandtlíková 
Tel.: 724 268 535
E-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky na území města Město Touškov. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mže 10100016 1-10-01-1800-0-00
Čeminský potok 10240035 1-10-01-1830-0-00
bezejmenný vodní tok 10252073 1-10-01-1830-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, Karlovy Vary, 360 10
Vedení: Ing. Miroslav Rozner
Tel.: 956 945 301, 725 864 478
E-mail: miroslav.rozner@lesycr.cz

Rajon 508 - Příslušný správce VT na území města Město Touškov:
Ing. Markéta Blovská
Tel.: 956 945 375, 725 257 977
E-mail: marketa.blovska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tento vodní tok včetně jejich přítoků a také další jeden vodní tok na území města Město Touškov, který svou délkou nesplňuje výše uvedené kritérium. 

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10249018 1-10-01-1830-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které na území města nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10261894 1-10-01-1800-0-00
bezejmenný tok 10279640 1-10-01-1800-0-00
bezejmenný tok 10279382 1-10-01-1800-0-00
bezejmenný tok 10248613 1-10-01-1800-0-00