Povodňový plán města Město TouškovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce ve městě
Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Kateřina Duchková starostka 377 922 292

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Funkce ve městě

Adresa (neveřejná) Mobil Telefon (neveřejný)
David Trsek velitel JSDH

724 187 663

Lukáš Kubík JSDHO - VD, Technik TOOB

724 231 210

 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Adresa (neveřejná) Telefon
Město Touškov Evakuační člun, Násypka, 
Dopr. automobil Fiat Ducato, 
Protipovodňové pytle 500x, 
Elektrotechnika + osvětlení,
Vysoušeč zdiva
David Trsek 724 187 663


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Město Touškov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubyt. kap. Strav. kap.
Budova ZŠ Místo ubytování Čemínská 296, Město Touškov Mgr. et Bc. Dagmar Mezerová

777 192 988

300 --
Jídelna v budově MŠ Místo stravování Újezdská 95, Město Touškov Štěpánka Chmelíková Bartíková

377 922 425,

774 237 240

-- 300

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Čemínská 405, Město Touškov Ladislava Trnková 377 922 340
Potraviny Kučera Čemínská 21, Město Touškov   377 922 269

 

Nouzové zásobování pitnou vodou na území města Město Touškov

Subjekt Adresa
Vodárna Plzeň a.s. Malostranská 2, 326 00 Plzeň