Povodňový plán města Město TouškovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nýřany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Město Touškov

Osoby na území města Město Touškov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může ve městě dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice druhé třídy č. 180 v okolí vodního toku Mže. V tomto případě stanoví předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen objízdnou či evakuační trasu. Je stanovena ústupová trasa směrem na Čeminy. 
Dopravní omezení na území města Město Touškov
Objízdné trasy na území města Město Touškov

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.