Povodňový plán obce MirošovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Mirošov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-42381/2020/5419; ze dne 10. 11. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0043166/2020; ze dne 19. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUNMNM/30971/2020/3; ze dne 18. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2020
offline verze 30. 09. 2020
digitalizovaná verze 30. 09. 2020
databáze POVIS 30. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i