Povodňový plán obce MirošovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Mirošov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mirošov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Na území obce Mirošov je významným vodním tokem Bobrůvka (Loučka). Číslo hydrologického pořadí je 4-15-01-0900-0-00, 4-15-01-0920-0-00. Bobrůvka pramení na území obce Vlachovice u Rokytna ve Žďárských vrších v nadmořské výšce 725 m n. m. Z Vlachovic směřuje do Nového Města na Moravě, kde protéká několika rybníky. Dále teče směrem k jihu přes obec Radešínská Svratka do obce Bobrová, kde se tok stáčí k východu a následně k jihovýchodu. Za městysem Strážek tok vstupuje do hlubokého údolí a přes Újezd u Tišnova pokračuje do Dolních Louček, kde se stéká s Libochůvkou (v ř. km 4,5), čímž vzniká vodní tok Loučka, jenž se vlévá do Svratky. Celková délka vodního toku činí 62,48 km.

Vodní tok Bobrůvka (Loučka) je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení intravilánu obce Mirošov, je Mirošovský potok. Číslo hydrologického pořadí je 4-15-01-0910-0-00. Mirošovský potok pramení v sousedním katastrálním území městysu Bobrová v nadmořské výšce 540 m n. m. Vodní tok protéká přes vodní nádrže nad intravilánem obce Mirošov a dále intravilánem obce. Celková délka toku je 5,2 km, kdy se Mirošovský potok zprava vlévá do Bobrůvky (Loučky).

 

Vodní toky na území obce Mirošov


Základní údaje o vodních dílech na území obce Mirošov

Přehled vodních děl na území obce Mirošov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Mirošov se nachází celkem 10 vodních nádrží. Většina vodních nádrží je situována západně od intravilánu obce a jsou průtočné vodními toky. Pouze jediná nádrž, východně od intravilánu obce, neleží na vodním toku. Významným vodním dílem je Velký mirošovský rybník, který náleží do IV. kategorie TBD.