Povodňový plán obce MirošovHladinoměry - Mirošov

Mirošov (Mirošovský potok)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Mirošov se nachází na mostku u požární nádrže v centru obce, poblíž č. p. 61. Jedná se o nevyznačený profil bez aktuálního měření. SPA jsou odhadovány dle výšky hladiny vzhledem k mostku.

Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C ve správě města se nachází na konzoli nad korytem Bobrůvky u SOU na ulici Bělisko. Informaci o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán města Nové Město na Moravě povodňovým orgánům obcí Radešínská Svratka, Řečice a městyse Bobrová, a povodňovému orgánu ORP Nové Město na Moravě.

Radešínská Svratka (Bobrůvka)

Vodoměrná stanice kat. C ve správě městysu Bobrová je umístěna na mostě přes vodní tok Bobrůvka (Loučka) v obci Radešínská Svratka. Most je součástí komunikace směřující od obce Řečice do městysu Bobrová.

Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Bobrůvka v jižní části k. ú. Most je umístěn na silnici spojující Nové Město na Moravě a obec Petrovice.