Povodňový plán obce MirošovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil
Mobil (neveřejný)
Marcela Tomková 724 127 714
Miroslava Havelková 724 254 902

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil Mobil (neveřejný)
Marcela Tomková 724 127 714
Miroslava Havelková 724 254 902

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Traktor kolový 3x, nakladač kloubový 1x Pavel Srna
Traktor kolový 2x, nakladač kloubový 1x Luděk Havelka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Mirošov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Mobil Ubytovací / stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění, ubytování a stravování Mirošov 27 Marcela Tomková 724 127 714 15 / 15

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
COOP Mirošov Mirošov 27 Marcela Tomková 724 127 714

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Obecní úřad Mirošov 27 Marcela Tomková 724 127 714