Povodňový plán obce MirošovEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mirošov (Mirošovský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Radešínská Svratka (Bobrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)