Povodňový plán obce MirošovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mirošov 27, 592 55 Bobrová
Tel.: 566 673 008, 724 127 714
E-mail: obec.mirosov@seznam.cz
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Odbor stavební a životního prostředí
Ing. Lenka Jamborová - vedoucí odboru

Tel: 566 598 400
Mobil: 724 775 893

E-mail: lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

Vodoprávní úřad
Ing. Irena Poulová
Tel: 566 598 409
Mobil: 702 186 463
E-mail: irena.poulova@meu.nmnm.cz
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 100
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 587 33 Jihlava
Ing. Eva Horná - vedoucí odboru
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Mgr. Jaroslav Mikyna - vedoucí oddělení
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra