Povodňový plán obce MirošovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mirošov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem,
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu - Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bobrůvka (Loučka)
10100048 4-15-01-0900-0-00, 4-15-01-0920-0-00
bezejmenný tok
10195753 4-15-01-0910-0-00
bezejmenný tok 10197501 4-15-01-0880-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
Ing. František Holenka - ředitel
Tel.: 956 918 111
E-mail: or943@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Mirošov:
Rajon 302 - Karel Muška
Tel.: 956 953 242, 607 503 128
E-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Mirošov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mirošovský potok 10197421 4-15-01-0910-0-00
PP Bobrůvky v km 31,1 10195817 4-15-01-0920-0-00
LP Mirošovského potoka v 1,85
10207711 4-15-01-0910-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok
10191387 4-15-01-0920-0-00
bezejmenný tok 10187771 4-15-01-0900-0-00
bezejmenný tok 10194118 4-15-01-0910-0-00
bezejmenný tok 10284320 4-15-01-0900-0-00
bezejmenný tok 10196659 4-15-01-0910-0-00