Povodňový plán obce MirošovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mirošov 27, 592 55 Bobrová
Tel.: 566 673 008 (úřad), 724 127 714 (starostka)
E-mail: obec.mirosov@seznam.cz
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 650 200, 702 186 463 (tajemník PK)
E-mail: irena.poulova@meu.nmnm.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.