Povodňový plán města LounyPOVODŇOVÝ PLÁN města Louny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Louny, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 11. 03. 2024
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 06. 2024
offline verze 04. 06. 2024
digitalizovaná verze 04. 06. 2024
databáze POVIS 04. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i