Povodňový plán města LounySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Louny a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Žatec, U Oharky 2321, 6438 01 Žatec
Vedoucí provozu: Ing. Adam Jelínek
Tel.: 415 735 876
E-mail: ajelinek@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Louny, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ohře 10100004 1-13-04-0010-0-00, 1-13-04-0050-0-00, 1-13-04-0070-0-00
Mělecký potok 10224226 1-13-04-0050-0-00
Dobroměřický potok 10221772 1-13-04-0060-0-00
Přítok Dobroměřického r. od Trhlavy 11000042 1-13-04-0070-0-00
Hrádecký potok 10238069 1-13-04-0040-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, s.p.
Správce:
Lesy ČR, s. p.
ST - oblast povodí Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Teplice
Vedoucí provozu: Zastupuje Ing. Pavel Mitura
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz

Správce toku: Ing. Jaroslav Černaj
Tel.: 956 956 403
E-mail: jaroslav.cernaj@lesycr.cz

 

 

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Smolnický potok 10231281 1-13-04-0180-0-00

 

  • Vodní toky bez přiděleného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný VT 10224226 1-13-04-0070-0-00
Bezejmenný VT 10228890 1-13-04-0060-0-00
Bezejmenný VT 10224139 1-13-04-0060-0-00
Bezejmenný VT 10221815 1-13-04-0070-0-00
Bezejmenný VT 10235969 1-13-04-0070-0-00
Bezejmenný VT 10235960 1-13-04-0070-0-00