Povodňový plán města LounyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Tel.: 415 621 111
E-mail: podatelna@mulouny.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Marie Nováková
Tel.: 415 621 208
E-mail: m.novakova@mulouny.cz


Oddělení vodního hospodářství
Bc. Lenka Vondráčková
Tel.: 415 621 278
E-mail: l.vondrackova@mulouny.cz

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková, MPA
Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
Mgr. Jan Koch
Tel.: 475 657 180
E-mail: koch.j@kr-ustecky.cz