Povodňový plán města LounyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Karel vomacka 123 456 789
Karel vomacka 123 456 789

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Karel vomacka 123 456 789
Karel vomacka 123 456 789

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
firma & syn autobus Petr Novák - ředitel
firma & syn kolecko Jan Koblížek - předseda

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Střítež

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění Střítež 118, 739 59 Sřítež Petr Machálek -- --
Kulturní dům Ubytování / stravování Střítež 118, 739 59 Sřítež Petr Machálek 50 160

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Hotel "Černý kůň" servis HAMAS Beneše z Loun 140, 440 01 Louny  Luboš Maršál (majitel) 415 653 363
Hotel UNION Beneše z Loun 139, 440 01 Louny Mgr. Miroslav Kučera (provozovatel)

415 653 330

777 103 462

Dům kultury Louny s.r.o. Husova 2382, 440 01 Louny Růžena Řehánková (jednatelka)

415 655 032

415 652 531

603 511 195

Mateřská škola Louny Přemyslovců 2205, 440 01 Louny Eva Myslivcová (ředitelka)  
       
       

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace GŘ Teplice a. s.  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - 476 703 735