Povodňový plán města LounyHladinoměry - Louny

Louny (Ohře)

Hlásný profil kat. A se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla (č. p. 832). Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek ř. km 80,0 až 32,0. Průměrný roční průtok odpovídá hodnotě 33,7 m3/s, průměrný roční stav hladiny je 219 cm. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.

Stranná (Ohře)

Hlásný profil kategorie A Stranná (Ohře) se nachází na levém břehu vodního toku Ohře pod vodní nádrží Nechranice. V blízkosti se nachází čerpací stanice Stranná. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Žatec (Ohře)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Ohře Chomutov. Profil je umístěn na levém břehu řeky Ohře, 300 m od silničního mostu.