Povodňový plán obce LibčevesPOVODŇOVÝ PLÁN obce Libčeves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik - Závod Terezín
Č. j.: POH/35757/2021-2/301100; ze dne 24. 08. 2021
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 286321/2021; ze dne 07. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Louny, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULNCJ 95974/2021; ze dne 21. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 10. 2021
offline verze 11. 10. 2021
digitalizovaná verze 11. 10. 2021
databáze POVIS 11. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i