Povodňový plán obce LibčevesPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

K Zámku 1, 439 26 Libčeves
Tel.: 415 692 101 (starosta)
Mobil: 725 061 084 (starosta)
E-mail: ou.libceves@tiscali.cz
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Tel.: 415 621 111
Mobil: 776 709 719 (předseda PK)
E-mail: podatelna@mulouny.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si obec Libčeves předává informace o vývoji povodňového nebezpečí