Povodňový plán obce LibčevesDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Mobil (veřejný)
Mobil (neveřejný)
Tomáš Ekrt starosta 725 061 084
Vladimír Záborec místostarosta 606 620 432
Aleš Kassal referent samosprávy 601 388 785  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon
Tomáš Turek velitel JSDH 724 294 948
Ondřej Pospíšil zastupitel obce 739 096 997
Jaroslav Lode zastupitel obce 602 393 758
Hana Behinová pečovatelka 732 436 244

  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky
Adresa (neveřejná)
Kontaktní osoba Telefon
JSDH Libčeves

Tatra CAS 30 T-815,

Dennis Rapier CAS 25,

kalové čerpadlo – 1x,

motorová pila – 2x,

elektrocentrála – 1x

Tomáš Turek - velitel JSDH

724 294 948

Záborec s.r.o.

traktor – 5x,

vlek – 5x,

manipulátor – 3x

Vladimír Záborec 606 620 432
Milan Kartes

traktor – 2x,

vlek – 2x,

nakladač – 1x

Martin Kartes
Kamil Ferenc traktorbagr – 1x Kamil Ferenc
Pavel Staněk

nákladní automobil – 1x,

bagr – 1x

Pavel Staněk
Obec Libčeves

motorová pila – 3x,

elektrocentrála – 1x

Tomáš Ekrt - starosta

725 061 084

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Libčeves

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždiště, nouzové ubytování a stravování K Zámku 1, 439 26 Libčeves Tomáš Ekrt - starosta

725 061 084

100 100 (sál Kulturního domu)
Budova obce Shromaždiště, nouzové ubytování K Zámku 8, 439 26 Libčeves Tomáš Ekrt - starosta

725 061 084

15 (tělocvična)

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Forma zásobování Adresa Kontaktní osoba Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. cisterny Osvoboditelů 2649, 440 01 Louny Karel Tarant 724 131 786

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Miluše Prytoluková Touchovice 86, 440 01 Hřivce Miluše Prytoluková