Povodňový plán obce LibčevesSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libčeves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 
Závod Terezín:
Pražská 319, 411 55 Terezín
 
Provoz Žatec závodu Terezín:

U Oharky 2321, 483 01 Žatec
Tel.: 415 735 871
Vedoucí provozu: Bc. Adam Jelínek
Tel.: 415 735 876
E-mail: ajelinek@poh.cz
 
Přímý výkon správy toků:
Ing. Marie Hakalová, MBA - vedoucí úseku Žatec sever, správkyně toků na území obce
Tel.: 415 735 872
E-mail: hakalova@poh.cz

Petr Bém - vedoucí úseku Žatec jih
Tel.: 415 735 877
Mobil: 728 054 346
E-mail: bem@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Libčeves, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hrádecký potok 10238069 1-13-04-0020-0-00
Žejdlík 10221462 1-13-04-0321-0-00
Suchý potok 10230916 1-13-04-0330-0-00
Dobročka (Třtěnský p.) 10235836 1-13-04-0300-0-00
Měrunický potok 10230917 1-13-04-0020-0-00
Hnojnický potok 10223977 1-13-04-0340-0-00
PBP Žejdlíku (jižně od obce Dřevce) 10233278 1-13-04-0321-0-00
PBP 01 Měrunického potoka 10238117 1-13-04-0020-0-00
Potok od Hořence 10226356 1-13-04-0020-0-00
bezejmenný tok 10238110 1-13-04-0020-0-00
LBP 02 Suchého potoka 10223916 1-13-04-0330-0-00
Potok od Záhorní hory 10221569 1-13-04-0020-0-00
LBP 03 Odolického potoka 10238105 1-13-04-0020-0-00
bezejmenný tok 10238052 1-13-04-0330-0-00
PBP 01 Hnojnického potoka 10228729 1-13-04-0340-0-00
bezejmenný tok 10224002 1-13-04-0340-0-00
bezejmenný tok 10228597 1-13-04-0330-0-00
LBP do 02 Odolického potoka 10221643 1-13-04-0020-0-00
bezejmenný tok 10230966 1-13-04-0020-0-00
bezejmenný tok 10233417 1-13-04-0020-0-00

   

  • Vodní linie ve správě Státního pozemkového úřadu
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 
Odbor vodohospodářských staveb a činností: 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 2 - Slovany
 
Ing. Tomáš Purkrábek - vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Tel.: 606 608 835
E-mail: t.purkrabek@spucr.cz

Ing. Markéta Pejzlová - terenní pracovník správy melioračních staveb - působnost na území obce
Tel.: 604 818 526
E-mail: m.pejzova@spucr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsány všechny vodní linie ve správě Státního pozemkového úřadu. Vodní linie jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodní linie IDVT ČHP
* (bezejmenná linie) 10224006 1-13-01-0020-0-00
* (bezejmenná linie) 10238145 1-13-01-0020-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km.

Název vodního toku
IDVT ČHP
bezejmenný tok
10233333 1-13-04-0020-0-00