Povodňový plán obce LibčevesPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

K Zámku 1, 439 26 Libčeves
Tel.: 415 692 101 (starosta)
Mobil: 725 061 084 (starosta)
E-mail: ou.libceves@tiscali.cz
Městský úřad
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Tel.: 415 621 111
E-mail: podatelna@mulouny.cz
 
Odbor životního prostředí
Pod nemocnicí 2379, 440 01 Louny
Ing. Marie Nováková - vedoucí odboru ŽP, vodní hospodářství
Tel.: 415 621 208
E-mail: m.novakova@mulouny.cz

 
Vodoprávní úřad
Ing. Ivana Rozborová - vodní hospodářství, tajemnice povodňové komise ORP Louny
Tel.: 415 621 268, 737 214 185
E-mail: i.rozborova@mulouny.cz

Ing. Lenka Trejbalová - vodní hospodářství
Tel.: 415 621 444
E-mail: l.trejbalova@mulouny.cz

Ing. Radka Patzaková - vodní hospodářství
Tel.: 415 621 444
E-mail: r.patzakova@mulouny.cz

Krajský úřad
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Irena Jeřábková - vedoucí odboru

Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz
 
Oddělení životního prostředí (vodoprávní úřad)
RNDr. Tomáš Burian - vedoucí oddělení
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ing. Vlasta Štěpánová - zástupce vedoucího oddělení - vodní hospodářství, prevence průmyslových havárií
Tel.: 475 657 217
E-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz

Mgr. Jan Koch - vodní hospodářství, povodně
Tel.: 475 657 180
E-mail: koch.j@kr-ustecky.cz