Povodňový plán obce KořenecVzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Kořenec

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Kořenec na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Kořenec odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Kořenec na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Kořenci dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Kořenec