Povodňový plán obce KořenecHladinoměry - Kořenec

Kořenec (Kořenecký p.)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Kořenec na vpusti do zatrubnění u objektu č. p. 101. Profil neumožňuje přenosu dat. Provozovatelem hladinoměru je obec Kořenec.