Povodňový plán obce Kořenec



Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kořenec 152, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 467 225, mob.: 722 945 252
E-mail: starosta@korenec.cz
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 
516 488 600

E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru - Bc. Ing. Leona Fialová
Tel.: 516 488 650
E-mail: leona.fialova@boskovice.cz

Vodní hospodářství 
Referent 
- Ing. Filip Bukový

Tel.: 516 488 645
E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
- Ing. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz