Povodňový plán obce KořenecPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Kořenec 152, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 467 225(obecní úřad), 722 945 252 (starosta)
E-mail: starosta@korenec.cz
Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 488 600 (městský úřad), 777 841 430 (starostka)
E-mail: mu@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.