Povodňový plán obce KořenecSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kořenec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 207 - příslušný správce VT na území obce:
Tomáš Hájek
Tel.: 956 952 407, mob.: 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky ve správě vodních toků Lesy ČR, s. p., které by mohly ovlivnit povodňovou situaci v obci. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Korenecký p. 10188868 4-15-02-0480-0-00
Bezejmenný tok 10195473 4-15-02-0480-0-00
Bezejmenný tok 10192949 4-15-02-0480-0-00