Povodňový plán obce KořenecOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Kořenec.

Osoby na území obce Kořenec budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Kořenec byla identifikována tři dopravní omezení. Při přívalových srážkách může totiž dojít k zaplavení a uzavření hlavní silnice u objektu č. p. 65. Dále může vlivem nekapacitního koryta Kořeneckého potoka dojít k zaplavení místní komunikace za obecním úřadem a za kaplí. 

Další potenciální dopravní omezení či objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny dle povodňové situace operativně povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Kořenec
Objízdné trasy na území obce Kořenec

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.