Povodňový plán obce KořenecHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kořenec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kořenec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Kořenec je Kořenecký potok.

Kořenecký potok pramení v areálu golfového hřiště v obci Kořenec pod vrcholem Paprč v nadmořské výšce asi 670 m. Odtud potok teče západním směrem a protéká celým intravilánem obce Kořenec. Za obcí se stáčí jihozápadním směrem a následně ústí z levé strany do Bělé v ř. km 11,3. Délka vodního toku je 4,40 km.

Vodní toky na území obce Kořenec

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Kořenec

Přehled vodních děl na území obce Kořenec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kořenec se nenachází žádné významné vodní dílo.