Povodňový plán obce KořenecDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný mobil) Mobil (neveřejný)
Miloslav Svoboda 516 467 225 722 945 252
Dana Vondálová 516 467 225
Jana Zemánková 516 467 225

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jakub Kolář 775 939 294
Pavel Učeň
Petr Ševčík
Petr Geršl
Aleš Novotný

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Požární vozidlo TRANSPORTER + motorová stříkačka PS 12, kalové čerpadlo, 1 ks motorová pila SDH obce Jakub Kolář

775 939 294

4 ks traktor, valníky, nákladní automobil Iveco 26 E38, kontejner, 1 ks fekální vůz, 1 ks teleskopický manipulátor TH7.42, 1 ks teleskopický manipulátor JCB 550 ZD Skály Benešov Milan Fabiánek
2 ks nákladní automobil VOLVO SMX, 1 ks Rypadlo-nakladač Komatsu WB 93, 1 ks Bagr TAKEUCHI TB 260 Zemní práce a nákladní doprava Ošlejšek Petr Petr Ošlejšek
Traktor s valníkem Miloslav Svoboda Miloslav Svoboda
Traktor Petr Mucha Petr Mucha
Kamenivo, písky, betony, asfalty DEAS spol. s.r.o. Libor Filip
Štěrky, asfalty SÚS Boskovice Antonín Pospíšil
Písek Kalcit s.r.o. Pískovna Petr Olšanský
Řezivo Pila VKV DŘEVO s.r.o.  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kořenec

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
Hotel Pythagor, a.s. Kořenec 174 Mgr. Karolína Jakubcová 84 / 84

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
COOP JEDNOTA Kořenec Kořenec 111 Pavla Karamanová 516 467 371

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Vodárenská akciová společnost, a.s. 17. listopadu 14, Boskovice Viktor Daněk 605 210 005