Plán spojení města Kelč


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: pavel.lipina@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

SDH Lhota u Kelče

Kelč 46, 75643

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PAVELKA Marek velitel SDH Lhota u Kelče pavelka.m@post.cz

HZS - Územní odbor Vsetín

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 950 681 111, 950 681 100
e-mail: zdenek.hub@hzscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-vsetin-uzemni-odbor-vsetin.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-vsetin-uzemni-odbor-vsetin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HUB Zdeněk plk. Ing. Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí ředitel HZS 950 681 100 zdenek.hub@hzscr.cz

SDH Komárovice (Kelč)

Kelč , 75643

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOUKAL František velitel SDH Komárovice frantisekfoukal@seznam.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@hzscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@hzscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@hzscr.cz

SDH Babice u Kelče

Kelč 46, 75643 Kelč
telefon: 602563714,732675147

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SYRYČANSKÝ Jiří velitel SDH Babice u Kelče j.syrycansky@email.cz

SDH Němetice

Kelč 75, 75643

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUNOVSKÝ Lubomír velitel SDH Němetice lubomir.kunovsky@ssi.schaefer.cz

JSDH Kelč

Kelč 241, 75643
telefon: 774499353

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STAŠA Jaroslav místostarosta města, starosta JSDH Kelč stasajara@seznam.cz

HZS - Územní odbor Vsetín, stanice Valašské Meziříčí

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 950681111
e-mail: jaroslav.sadilek@hzcr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-vsetin-101813.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-vsetin-101813.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SADÍLEK Jaroslav Ing. vrchní komisař - velitel stanice 950 681 250 jaroslav.sadilek@hzscr.cz

Policie ČR, Územní odbor Vsetín

Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín
telefon: 974 680 111
fax: 974 680 900
e-mail: vs.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-vsetin-75411.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-vsetin-75411.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PAJDLA Ladislav plk. Mgr. Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín ředitel ÚO Vsetín 974 680 111 vs.uo.evidence@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974 661 111
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Policie ČR, Policejní stanice Kelč

Kelč 241, 75643 Kelč
telefon: 974680789
fax: 974680768
e-mail: vs.ps.kelc@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-valasske-mezirici-465416.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-valasske-mezirici-465416.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BLAŽEK Karel ppor. Policejní stanice Kelč 241, 756 43 Kelč Vedoucí policejní stanice Kelč 974 680 789 vs.ps.kelc@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Valašské Meziříčí

Vsetínská 378, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 974680761
fax: 974680768
e-mail: vs.oop.valmezirici.evidence@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-valasske-mezirici-465416.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-valasske-mezirici-465416.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠERÝ Pavel npor. Mgr. Policie ČR OO, Vsetínská 738, 75701 Valašské Meziříčí Vedoucí OO PČR, člen bezp. rady 974 680 760 pavel.sery@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí

Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 685 096
e-mail: provozvalmez@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BURDÍKOVÁ Pavlína Ing. Povodí Moravy, s.p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí vedoucí provozu 602 768 980 571 685 096 provozvalmez@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 707 (Tomáš Janovský)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 407
e-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANOVSKÝ Tomáš Lesy ČR, U Skláren 781, 755 01 Vsetín správce toků rajonu 707 724 523 979 956 957 407 tomas.janovsky@lesycr.cz

ČRS MO Kelč [7047]

Kelč 370, 75643 Kelč
telefon: 731076430
www: https://www.kelc.cz/volny-cas/spolky-organizace/crs-zs-mo-kelc/ https://www.kelc.cz/volny-cas/spolky-organizace/crs-zs-mo-kelc/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PAJDLA Jaroslav Předseda ČRS MO Kelč 608 884 729

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.

U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 758 111
www: http://nemocnicevalmez.agel.cz/index.html http://nemocnicevalmez.agel.cz/index.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEKRETARIÁT ředitele 571 758 103

ZZS ZK - oblast Valašské Meziříčí

U nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571610876,571758453
e-mail: pavel.janik@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÍK Pavel MUDr. ZZSZK, U Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí Zdravotní záchranná služba Zlínského kraje 724 883 352 pavel.janik@zzsk.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577 056 935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
MANA Štěpán Mgr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín referent pracoviště krizové připravenosti 577 056 929 stepan.mana@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577 121 359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENSKÝ Radomír Ing. třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín odborný rada - inspektor, odd. ochr. přírody 577 121 359 radomir.studensky@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Územní pracoviště Vsetín

4. května 287, 755 01 Vsetín
telefon: 571 498 011
fax: 571 498 077
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: https://www.khszlin.cz/kontakt/uzemni-pracoviste-vsetin/ https://www.khszlin.cz/kontakt/uzemni-pracoviste-vsetin/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NOVÁKOVÁ Marcela Ing. 4. května 287, 755 01 Vsetín oddělení hygieny obecné a komunální 571 498 007 marcela.novakova@khszlin.cz
URBANOVSKÁ Eva Ing. 4. května 287, 755 01 Vsetín vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 602 865 777 571 498 001 eva.urbanovska@khszlin.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
fax: 577 006 746
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa - Inspektorát Vsetín

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
telefon: 571 412 033
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/ https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRAJ Ladislav MVDr. KVS, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín vedoucí oddělení veterinární hygieny Vsetín 571 412 033 l.vraj.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577 009 641, 720 995 201 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/ http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz
KAMARÁD Michal MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 577 009 633 m.kamarad.kvsz@svscr.cz

Městský úřad Valašské Meziříčí - odbor životního prostředí

Zašovská 784, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 571674212
e-mail: epodatelna@muvalmez.cz
www: https://www.valasskemezirici.cz/odbor-zivotniho-prostredi/os-1013/p1=17674 https://www.valasskemezirici.cz/odbor-zivotniho-prostredi/os-1013/p1=17674

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUBÁŇ Roman Ing. Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1 Vedoucí oddělení vodního hospodářství 724 048 525 571 674 204 kuban@muvalmez.cz
KOPECKÁ Jana Ing. Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1 Vedoucí odboru životního prostředí 771 125 961 571 674 212 kopecka@muvalmez.cz

Obecní úřad Choryně

Choryně 200, 75642 Choryně
telefon: 571636070
e-mail: podatelna@obec-choryne.cz
www: http://www.obec-choryne.cz http://www.obec-choryne.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRNADOVÁ Andrea DiS. Choryně 200, 756 42 Choryně starostka 733 515 019 571 619 730 starosta@obec-choryne.cz

Obecní úřad Provodovice

Provodovice 49, 75353 Provodovice
telefon: 602514395
e-mail: ouprovodovice@seznam.cz
www: http://www.provodovice.cz/ http://www.provodovice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRADILOVÁ Michaela Mgr. Provodovice 49, 753 53 starostka 602 514 395

Obecní úřad Všechovice

Všechovice 17, 75353 Všechovice
telefon: 581622632
e-mail: vsechovice@vsechovice.eu
www: http://www.vsechovice.eu/ http://www.vsechovice.eu/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MIKUŠ Radovan Všechovice 17, 753 53 Všechovice starosta 602 514 404 581 622 632 starosta@vsechovice.eu

Městský úřad Valašské Meziříčí

Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 571674111
fax: 571611043
e-mail: epodatelna@muvalmez.cz
www: http://www.valasskemezirici.cz http://www.valasskemezirici.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRŽÍNEK Robert Mgr. Město Valašské Meziříčí,Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí Starosta 727 811 161 571 621 341 starosta@muvalmez.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 450
e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz
www: https://zlinskykraj.cz/kontakt_dle_odboru/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi https://zlinskykraj.cz/kontakt_dle_odboru/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství 731 555 274 577 043 350 jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení vodního hospodářství

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 357
e-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921 https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@zlinskykraj.cz
HUSEROVÁ Radomíra Bc. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín vodní hospodářství 577 043 356 radomira.huserova@zlinskykraj.cz

Obecní úřad Kladeruby

Kladeruby 72, 75643 Kladeruby
telefon: 571641233
e-mail: podatelna@kladeruby.cz
www: https://www.kladeruby.cz/ https://www.kladeruby.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KONEČNÝ Miloš Kladeruby 72, 756 43 Kelč starosta 571 613 195 starosta@kladeruby.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 111
e-mail: podatelna@zlinskykraj.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@zlinskykraj.cz
HLAVÁČKOVÁ Jitka Ing., Ph.D., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitelka KÚ 577 043 200 jitka.hlavackova@zlinskykraj.cz

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/ https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/ https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. - CETIN - ohlašovna poruch

Českomoravská 2510/19, 19000
telefon: 800630630
e-mail: info@cetin.cz
www: https://www.cetin.cz/nahlaseni-urgentni-havarijni-situace https://www.cetin.cz/nahlaseni-urgentni-havarijni-situace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NAHLÁŠENÍ HAVÁRIE 238 461 111 nmc.fdextala@cetin.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - provoz Valašské Meziříčí

Smetanova 916/38, 775 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571484041nonstop
e-mail: vakvs@vakvs.cz
www: http://www.vakvs.cz http://www.vakvs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ONDRUŠ Petr VaK Vsetín, a.s., Smetanova 916/38, 757 01 Valašské Meziříčí středisko vodovodů Valašské Meziříčí 571 621 642
FUSEK Tomáš Hranická, 757 01 Valašské Meziříčí středisko kanalizací 571 622 329

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 612 102
e-mail: susvs@susvs.cz
www: http://www.susvs.cz/ http://www.susvs.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOŘÍSTKA Jaromír Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí jednatel společnosti 571 612 114 koristka@susvs.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz

Prodejna potravin, Smíšené zboží u Kubů

Kelč 10, 75643 Kelč
telefon: 571641302

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACKOVÁ Alena Kelč 10, 756 43 571 641 302

Prodejna potravin Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně

Kelč 21, 75643 Kelč
telefon: 571641220
www: http://www.jednota-vs.cz http://www.jednota-vs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUNOVSKÁ Eva Kelč 21, 756 43