Povodňový plán obce Hlásná TřebaňPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hlásná Třebaň 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Tel.: 311 681 787
E-mail: starosta@hlasnatreban.cz
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
Tel: 311 654 113
Fax: 311 621 991
E-mail: be3@muberoun.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 870 444
Fax: 595 622 126
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.