Povodňový plán obce Hlásná TřebaňDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Tomáš Snopek 774 550 317
311 681 101
Jan Leták  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný) Hlídaný úsek
Ing. Tomáš Snopek 774 550 317
311 681 101
Berounka
Jan Leták   Poličský potok
členové SDH Hlásná Třebaň Hasičská 150, 267 18 Hlásná Třebaň 774 550 317
723 184 926
   

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Technika Adresa Telefon
SDH Hlásná Třebaň

CAS 24 Scania,
Tatra 148 CAS32,
VEA Toyota Hillux,
OA Fabia Combi,
gumový člun s lodním 
motorem,
kalové čerpadlo,
2x plovoucí čerpadlo,
řetězová motorová pila
Stihl,
PPS 12,
elektrocentrála 2 KW,
rozbrušovací pila Partner,
el. kalové čerpadlo,
vlek za OA,
radiostanice 10 ks,
ruční nářadí,

Hasičská 150, 267 18 Hlásná Třebaň velitel SDH: Ing. Tomáš Snopek - 774 550 317
starosta SDH: Martin Tuček - 723 184 926
sdhhlasnatreban@gmail.com
Obec Hlásná Třebaň

nákladní vozidlo Ford s kontejnery, nákladní vozidlo Multicar

Hasičská 150, 267 18 Hlásná Třebaň starosta obce: Ing. Tomáš Snopek
774 550 317
starosta@hlasnatreban.cz
Tomáš Najman nákladní vozidlo Liaz,
nakladač UNC 60
Jakub Voborník nákladní vozidlo Avia s kontejnery
Ing. Michal Kolář 1x traktor,
1x vlek za traktor
Ing. Vnislav Konvalinka 1x traktor,
1x vlek za traktor

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hlásná Třebaň

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromáždění Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň Ing. Tomáš Snopek

774 550 317

311 681 101

0 0
Sokolovna Ubytování / stravování Karlštejnská 79, 267 18 Hlásná Třebaň Ing. Vladimír Kunc 30 80
Restaurace Česká hospoda Ubytování / stravování Karlštejnská 57, 267 18 Hlásná Třebaň Martin Pelcer 602 324 317 20 50
Restaurace U Máni Stravování Karlštejnská 328, 267 18 Hlásná Třebaň Zbyněk Busta 603 528 417 13 30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Karlštejnská 109, 267 18, Hlásná Třebaň   prodejna: 778 756 731
Restaurace Česká hospoda Karlštejnská 57, 267 18 Hlásná Třebaň Martin Pelcer 602 324 317
Restaurace U Máni Karlštejnská 328, 267 18 Hlásná Třebaň Zbyněk Busta 603 528 417

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
AQUACONSULT, spol. s.r.o. Dr. Janského 953, 252 28 Černošice ved. provozu: Stanislav Kejha 251 642 213
602 311 274